۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جملات زیبا» ثبت شده است

تلفن زدن در گذشته و حال

الان امکانات است ولی حس گذشته دیگر نیست.

عکس و تصویر زمانی تلفن کم بوﺩ، اما آدمهای زیادی بودند که بهشاﻥ زنگ بزنیم و یک دل ...

زمانی تلفن کم بود،

 اما آدمهای زیادی بودند 

که بهشان زنگ بزنیم 

و یک دل سیرحرف بزنیم؛

حالا تلفن  زیاده، 

اما آدمهای کمی هستند

که دلمان حرفهایشان را میخواهد ...

  • دنیای غم و اندوه ...
  • دوشنبه ۱۸ تیر ۹۷

چه چیزی دلِ گرم می خواهد؟

به پالتو و دستکش اکتفا مکن.

هیچ کس نمی فهمد
پالتو با دستکش های چرم کافی نیست
گاهی بیرون رفتن در این هوا دلِ گرم می خواهد

هیچ کس نمی فهمد

پالتو با دستکش های چرم کافی نیست
گاهی بیرون رفتن در این هوا دلِ گرم می خواهد

  • دنیای غم و اندوه ...
  • دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷

پریدن برای کسی دیگر

برای کسی دیگر می پرد.
دانلود فوتیج کروماکی پرواز پرنده

چــــه سختــــــه ...

به کســـی که دوسش داری بـــال و پـــر بــدی،

امــــــــــــــا

وقتــــی پریــــد واســـه یکــــی دیگــــه بــپره...

  • دنیای غم و اندوه ...
  • شنبه ۹ تیر ۹۷
بهتر است که به تنهایی ناراحت باشی تا اینکه در کنار کس دیگری ناراحت باشی.